YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı 2809 sayı ile kanunlaşan 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin, 28.03.1983 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulmuş ve 198384 ders yılında eğitime başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitimi ile birlikte, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik düzeyinde eğitim vermektedir. Grafik Anasanat Dalı'nın amacı, eğitim programı süresince sanatçı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, tasarımcı ve yaratıcı güce sahip kültürlü ve toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren, grafik buluşları uygulama alanlarına aktarırken doğasal öğelere, imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni fonksiyonlar kazandırabilen, yetenekli grafik sanatçısı olarak yetişmelerini sağlamak, içinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile kullanarak yeni sentezlere vardırabilmektir. Anasanat Dalı'nda, programın amaçlarına ulaşmasını sağlayacak grafik tasarım, ambalaj ve tanıtma grafiği, fotoğraf ( yarım ton ve repro kamera tire), temel sanat eğitimi, desen, animasyon, bilgisayar grafiği ve baskı resim atölyeleri bulunmaktadır. Her türlü görsel bildirişimin ve iletişimin kurulmasında etkin bir rolü olan Grafik Tasarımcısının ülkemizde hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları vardır.

Giriş Koşulları
Herhangi bir Lisans programını tamamlamış olması, Giriş sınavlarını başarması gerekir

Diploma Koşulları
24 kredilik ders alıp, mezuniyet çalışmasını tamamlaması gerekir

Detaylı Bilgi: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr

Yüksek Lisans Dersleri

Güz
Dersin Kodu  Dersin Adı  T P K Z /S 
GRA 600  Özel Konular  4 0 0 Z 
GRA 641  Grafik Atölye I  3 3 4 Z 
GRA 643  Tipografi - kaligrafi  3 3 4 S 
GRA 645  Reklam Grafiği  4 0 4 S 
GRA 647  kitap Resimleme 3 3 4 S 
GRA 653  Grafik sanatı ve Sorunları 4 0 4 S 

Bahar 
Dersin Kodu  Dersin Adı  T P K Z/ S  
GRA 600  Özel Konular  4 0 0 Z 
GRA 642 Grafik Atölye II 3 3 4 Z 
GRA 644 Animasyon 3 3 4 S 
GRA 646 Grafik Teknolojileri. Araş. 3 3 4 S 
GRA 648 Ambalaj Grafiği  3 3 4 S 
GRA 654 Reklam Analizi  3 0 3 S 
GRA 656  TV - Videografik 3 3 4 S 
GRA 652 Seminer 3 0 0 Z 

Sanatta Yeterlik Programı

H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı 2809 sayı ile kanunlaşan 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin, 28.03.1983 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulmuş ve 198384 ders yılında eğitime başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitimi ile birlikte, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik düzeyinde eğitim vermektedir. Grafik Anasanat Dalı'nın amacı, eğitim programı süresince sanatçı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, tasarımcı ve yaratıcı güce sahip kültürlü ve toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren, grafik buluşları uygulama alanlarına aktarırken doğasal öğelere, imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni fonksiyonlar kazandırabilen, yetenekli grafik sanatçısı olarak yetişmelerini sağlamak, içinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile kullanarak yeni sentezlere vardırabilmektir. Anasanat Dalı'nda, programın amaçlarına ulaşmasını sağlayacak grafik tasarım, ambalaj ve tanıtma grafiği, fotoğraf ( yarım ton ve repro kamera tire), temel sanat eğitimi, desen, animasyon, bilgisayar grafiği ve baskı resim atölyeleri bulunmaktadır. Her türlü görsel bildirişimin ve iletişimin kurulmasında etkin bir rolü olan Grafik Tasarımcısının ülkemizde hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları vardır.

Giriş Koşulları
H.Ü. lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmek.

Diploma Koşulları
H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmek ve 3 yarıyılda toplam 36 kredilik ders almak.

Sanatta Yeterlik Dersleri

Güz 
Dersin Kodu  Dersin Adı  T P K Z /S 
GRA 700  Özel Konular  5 0 0 Z 
GRA 741  Grafik Atölye I  3 3 4 Z 
GRA 743  Tipografi - kaligrafi  3 3 4 S 
GRA 747 Semotik 3 0 3 S 
GRA 749 Sergi ve Fuar Grafiği  3 3 4 S 
GRA 753  Grafik sanatı ve Sorunları 3 0 3 S 

Bahar 
Dersin Kodu  Dersin Adı  T P K Z /S 
GRA 700  Özel Konular  5 0 0 Z 
GRA 742 Grafik Atölye II  3 3 4 Z 
GRA 744 rethorik 3 0 3 S 
GRA 746 Grafik Üretim Teknikleri  3 0 3 S 
GRA 748 Grafik Tas. Bilgisayar Teknolojisi 3 0 3 S 
GRA 754 İletişim Tasarımı 3 3 4 S 
GRA 756 Endüstri Grafiği  3 3 4 S • 6 Temmuz 2013
  2012-2013 Bütünleme Sınavları
  2012/2013 Yılı Bahar Dönemi Grafik Bölümü bütünleme sınavları yapılacak dersleri ve saatlerini burdan indirebilirsiniz.


  Bütünleme Sınavları ->
 • 6 Temmuz 2013
  ZORUNLU STAJ HAKKINDA *Yeni*
  Staj yapacak öğrenci, aşağıdaki formları doldurduktan sonra Staj Koordinatör'ü Yrd.Doç. Serdar PEHLİVAN'a ve ilgili birimlere onaylatarak gerekli yerlere teslim edecektir.


  Form 1 ->
  Form 2 ->
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Beytepe Yerleşkesi 06800 Ankara
Tel:(0312) 2992082-2992062-2976840-41  |  Belgeç(Faks):(0312) 2992061  |  gsf@hacettepe.edu.tr