Prof.Dr. Meltem Yılmaz


Doğum Yeri - Yılı: Kanada - 1965
E-mail: meltemy@hacettepe.edu.tr
Öğrenim Durumu:
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi GSF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Tez Konusu: "Kent İçindeki Tarihi Çevrelerin Korunması ve Geliştirilmesi- II. Ankara Vakıf Apartmanı Örneği"
Doktora / Sanatta Yeterlik: Siyasal BilgilerFakültesi-KentveÇevreBilimleri
Tez Konusu:  "Mülkiyet Hakkının Doğal ve Kentsel Çevreye Olan Etkileri-Ankara Mogan ve Eymir Gölleri Örneği".

2006-2007 Bahar Döneminde Girdiği Dersler

İÇT 392 Bilgisayara Giriş
İÇT 404 İç Mekan Tasarımı 6
İÇT 612  Proje
İÇT 662 Yakın Çevrede Işık Renk ve Doku  
İÇT 782 Günümüzde Yakın Çevre Düzenlemelerinde Yenilikler
İÇT 772 Yakın Çevre Tasarımına Analitik Yaklaşım

2007-2008 Güz Döneminde Girdiği Dersler:

İÇT 391 Bilgisayara Giriş
İÇT 403 İç Mekan Tasarımı
İÇT 411 Mesleki hukuk Bilgisi
İÇT 455 Yakın Çevre Tasarımı I
İÇT 611 Seminer
İÇT 661 Yakın Çevrede Tasarım Problemleri
İÇT 771 Yakın Çevre Tasarımına Analitik Yaklaşım
İÇT 781 Çağdaş Yakın Çevre Düzenlemeleri

ESERLER
Uluslarası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Yılmaz, M., "Sustainable Urbanisation," WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue:1, Volume1, October 2005.
Yılmaz, M., "Sustaining Vernacular Architecture-Antiochia Houses As A Sample," Open Houses International, 30, No:3 2005.
Yılmaz, M. ve R. Keleş, "Sustainable Housing Design and Natural Environment", Ekistics, Vol: 71, November 424-429, January-December, 2004.

Kitap:
YILMAZ, Meltem, "Mimarlık ve Çevre", Editör Ayşegül Mengi, Ruşen Keles'e Armağan - Çevre ve Politika, İmge Kitabevi yay., Ankara, 2007.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:
- Yılmaz, Meltem, "Sustaining Coastal Management: Lefke - CMC as a Sample",  International Gazimağusa Symposium 2007, Eastern Meditarrenean University, , TRNC, 8-10 October 2007.
-Yılmaz, Meltem, "Urban Environmental Ethics", Sanart - XVII International Congress of Aesthetics, METU Cultural and Conventional Center,  Ankara, 9-13 July 2007.
-Yılmaz, Meltem, "Sustainable Design in Architecture", 9th International Design Conference, ,Dubrovnik, 15-18 May 2006.
- Yılmaz, M., "Sustainable Urban Environment," WSEAS Conferences, Venice, Italy, November 2-4, 2005.
- Yılmaz, M. ve K. Ruşen, "Architectural Identity and Local Community," Globalization and Local Identity, Hikone, The University of Shiga Prefecture, September 2005.
- Yılmaz, M., "A Traditional Ottoman House in Lefke,"  The Fifth International Congress on Cyprus studies, Gazimağusa, 35-44, Eastern Mediterranean University Center, 2005.
- Yılmaz, M. ve K. Ruşen, "Sustainability and the Patterns of Right to Ownership in Land-With Special Reference to Architecture and Urban Development", Aspects of Actual Changes of Land Laws in European and Extra-European Regions, Strasbourg, October, 2004.
- Yılmaz, M. ve K. Ruşen, "Sustainability Housing Design and Natural Environment", International Natural Cities Congress, Toronto, University of Toronto, June, 2004.
- Yılmaz, M., "Momentum, Metamorphosis and Cultural Continuity in City Centers", International Gazimağusa Symposium, 42-50, Eastern Mediterranean University, Gazimağusa, 2004.
- Yılmaz, M., "Lefke Yerleşim Dokusu ve Geleneksel Konut Mimarisi", International Congress on Cyprus studies, 519-526, Gazimağusa, Eastern Mediterranean University Center, 2002.
- Yılmaz, M., "Mülkiyet Hakkının Doğal ve Kentsel Çevreye Olan Etkileri", METU International Conference on Economics, 247-248, Ankara, METU, 1998.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Yılmaz, M., "Ankara Kalesi ve Yakın Çevresinin Tarihsel Gelişimi ve Dönüşümü", Sanat Yazıları, 12, 93-116 (2005).
Yılmaz, M., "Kentsel Estetik ve Ankara Örneği", Sanat Yazıları, 11, 117-128 (2004).
Yılmaz, M., "Yakın Çevrede Sokak ve Meydan Oluşumları", Sanat Yazıları, 6, 71-79 (1995).
Yılmaz, M., "Türkiye'de Tarihi Çevrelerin Korunması Kavramı ve Kurumsal Gelişimi", Sanat Yazıları, 5, 65-70 (1993).

Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Yılmaz, M. Ve Keleş R., "Sustainable housing design and the natural environment" Ekistics, Vol. 71 No: 427/428/429, 2004

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Yılmaz, Meltem, "Sürdürülebilir Turizm ve Yapılaşma", Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, TMMOB Antalya Şubesi, Antalya, 28-29 Nisan 2006.
Yılmaz, M., "Mimari Kimlik ve Kürselleşme", Antakya Kent Kurultayı, Aralık, Antakya, 2004.
Keleş, R. Ve Yılmaz, M., "Doğal Çevre ve Kıyılarımız", 7. Ulusal Sanat ve Çevre Sempozyumu, 82-96, Aralık, 2003.

Diğer yayınlar :
Yılmaz, M. ve Keleş, R., "Sürdürülebilir Konut Tasarımı ve Doğal Çevre", Tarihi Kentler Birliği Dergisi, 48, Temmuz-Ağustos-Eylül, İstanbul, 2004.
Yılmaz, M. ve Yardımoğlu, M., "Mudurnu Evleri", TASARIM, 28, Nisan, İstanbul, 2002.
Yılmaz, M. ve Oktay E., "Merdivenler", TASARIM, 134, Ocak-Şubat, İstanbul, 2001.
Yılmaz, M., "Kent ve Kentleşme", TASARIM, 162, Mayıs, İstanbul, 2000.
Yılmaz, M. ve Moğulkoç, S., "Harran Evleri", TASARIM, 114, Eylül, İstanbul, 1999.
Yılmaz, M., "Kent ve Kentleşme", TASARIM, 162, Mayıs, İstanbul, 2000.
Yılmaz, M., Akşehirli, Ç., Bingöl, O., Kart, M., Kuytu, A., Yumuşak, F., "Çankaya Oteli", TASARIM, 38, Nisan, İstanbul, 1998.
Yılmaz, M., "Gelişmekte Olan Ülkeler'de Kentleşme SorunuKent ve Kentleşme", Forum Dergisi, 26, Ocak, Ankara, 1995.
Yılmaz, M., "Kıyılarımız ve Çevre Hakkı", TASARIM, 89, Haziran, İstanbul, 1994.
Yılmaz, M., "Tarihi Çevre ve Koruma Kavramları", TASARIM, 124, Kasım, İstanbul, 1993.
Konferans organizasyonları:
Energy, Environment, Ecosystem and Sustainable Development (EEESD'06). Special Session 2: The İmpact of Urbanisation on Environment, Organized by Dr. Meltem Yılmaz, Hacettepe University, Turkey

KONFERANSLAR
Yılmaz, Meltem, "Sustainable Community Design", European Spring Institute 2007 on Future of Europe: Lobbying in Brussels, 10-16 April 2007, Prague.
Doç. Dr. Meltem Yılmaz, Sürdürülebilir Toplumsal Tasarım,  H.Ü. G.S.F. M. Akif Ersoy Salonu, Mayıs 2007, Ankara
Dr. Meltem Yılmaz, "Kent Mobilyaları ve Çevre", Ankara Rotarakt Kulübü, Şubat 2002, Ankara
Dr. Meltem Yılmaz, "Kentsel Çevremiz", Çevre, Estetik ve Yaşam, T.C. Kültür Bakanlığı, Ekim 2001, Adana
Meltem Yılmaz, "Çarpık Kentleşme", H.Ü. G.S.F 15. Yıl Etkinlikleri, M. Akif Ersoy Salonu, Nisan 1997, Ankara
Meltem Yılmaz, "Çarpık Kentleşme", H.Ü., Çevre Kulübü, H.Ü. Merkez Kampüsü Tıp Fak. Yeşil Anfi, Aralık 1996, Ankara.

JÜRİ ÜYELİKLERİ, BİLİMSEL PROJELER VE YARIŞMALAR
T.C. Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası "Fuar Stand Konstrüksiyonları"  Yarışması Değerlendirme Komitesi Jüri Üyeliği, 2001.
E-Learning Project, BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION PROJECT, Contact Person Responsible For Project Submitted, 2005.

Uluslararası Projeler:
YILMAZ, Meltem, "Sustainable Housing Considerations for Turkey" and "Survey of Canadian Examples", School of Architecture McGill University, September- December 2006, Montreal. (TÜBİTAK Destekli)

  • 6 Temmuz 2013
    2012-2013 Bütünleme Sınavları
    2012/2013 Yılı Bahar Dönemi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bütünleme sınavları yapılacak dersleri ve saatlerini burdan indirebilirsiniz.


    Bütünleme Sınavları ->
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe 06800 Ankara
Tel:312 297 88 50  |  Belgeç (faks): 312 299 21 28  |  ict@hacettepe.edu.tr