Seçmeli Ders Birimi'ne
Hoş Geldiniz
9 Temmuz 2013

H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde, Güzel Sanatlar Fakültesi dışında kalan tüm fakültelerimizin öğrencilerine ders vermektedir. GSM kodu ile açılan bu dersler her yıl Güz ve Bahar dönemlerini kapsamaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinin seçmeli dersler kapsamı içerisinde; Fotoğraf, Plastik Sanatlar, Seramik ve Sinema Televizyon derslerini almalarına olanak sağlamaktadır. Seçmeli olarak açılan bu derslerin her biri; 3 ders saati ve 2 kredi olarak belirlenmiştir. Üniversitemizin diğer fakülteleri için açılan bu derslerimize her yıl yaklaşık 1000 öğrenci katılarak temel sanat eğitimi almaktadır. Öğrencilerimizin, üniversite eğitimi süreci içerisinde sanatla bire bir ilişki kurmasını olanaklı kılarak, sanatla fiili olarak etkileşim ve iletişim içerisine girmesini sağlamak, öğrencinin sanatsal bilgi edinimiyle birlikte bu alanda kendini ifade edebilecek, yaratıcılıklarının ortaya çıkarmasına olanak sağlayacak teorik - pratik ve çeşitli uygulama olanaklarıyla donatılmış bir eğitim sunmaktadır.
SEÇMELİ DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Dersler Birimi tarafından verilmekte olan Fotoğraf, Plastik Sanatlar, Seramik ve Sinema Televizyon Dersleri, (cumartesi günleri dâhil) Edebiyat Fakültesi A Kapısı girişi Bodrum katında bulunan dersliklerinde verilmektedir.

Bu dersleri almak isteyen Üniversitemizin Öğrencileri, Seçmeli Dersler Biriminden bilgi alabilirler.

Tel: 0312 297 60 34

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Ders Birimi, Beytepe 06800 Ankara
Tel: 312 297 60 34  |  secmeli@hacettepe.edu.tr